Status
Inte inskriven
Pris
Sluten kurs
Kom igång
Denna kurs är endast för inskrivna studenter.

Läs detta först:

Heta arbeten

Certifierad säkerhetsutbildning för utförande av heta arbeten

Kursen uppfyller försäkringsbolagens krav på att alla som arbetar med heta arbeten har en dokumenterad godkänd utbildning. Definition av heta arbeten: användning av öppen låga, varmluft, slip-, skär- eller svetsutrustning som kan skapa värme eller gnistor.

Syfte

Kursen behandlar heta arbeten som en orsak till brand och utbildning i de säkerhetsåtgärder som måste vidtas före, under och efter heta arbeten för att förhindra bränder. Detta för att undvika olyckor med brand. Certifiering kan vara ett villkor för att försäkring ska täcka eventuella brandskador.

Innehåll i onlinekursen

 • Certifieringssystemet
 • Lagar och förordningar
 • Säkerhetsföreskrifter
 • Arbetsinstruktioner
 • Brandkunskap
 • Vad händer när det brinner?
 • Släckmedel
 • Personskador
 • Verktyg
 • Användning av gas
 • Arbete på tak
 • Före, under och efter arbetet
 • Sammanfattning
 • Slutprov

Myndighetskrav för dokumenterad säkerhetsutbildning

Kraven på utbildning och certifiering för utförande av värmearbeten framgår av försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter för värmearbeten. Säkerhetsföreskrifterna är förankrade i 4-8 §§ försäkringsavtalslagen. Flera andra regelverk har också ansvarsrelaterade krav i samband med denna typ av arbeten.

Kursen följer de standarder som fastställts av den norska brandskyddsföreningen. Förutom brandteori och bestämmelser fokuserar kursen på det personliga ansvaret för utövare av heta arbeten. Alla deltagare på kursen måste ha försökt släcka en brand med olika typer av släckmedel. De ska också ha sett demonstrationer av olika risker inom brandskydd och släckningsteknik.

Efter avslutad kurs kommer alla deltagare som klarar provet att få ett kompetensbevis utfärdat av den norska brandskyddsföreningen, giltigt i fem år.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användningen av cookies. Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies. Läs mer om detta

Bläddra till toppen