Status
Inte inskriven
Pris
Sluten kurs
Kom igång
Denna kurs är endast för inskrivna studenter.

Läs det här först:

Första hjälpen på spädbarn, barn och vuxna

Så här genomför du kursen.

Vi rekommenderar att du använder Google Chrome som webbläsare under kursen.

Du har nu påbörjat vår eLearning-kurs "Första hjälpen på spädbarn, barn och vuxna". Om du också ska delta i den praktiska delen, måste du slutföra denna del online, innan du deltar i den praktiska delen. Du kommer att ha tillgång till eLearning-kursen i 6 månader från registreringsdagen. Om du ska delta i den praktiska delen måste du göra det senast 6 månader efter att du har slutfört eLearning-kursen.

Ta med dig bekräftelsen på att du har slutfört kursen till den praktiska sessionen. Gör en utskriven kopia eller gör den synlig på din smarta telefon. Utan bekräftelse får du inte delta i den praktiska sessionen.

När du börjar en del måste du se hela videon innan du får tillgång till frågesporten. Om du har svarat fel på frågan kommer du att få se det rätta svaret. Var uppmärksam på detta innan du fortsätter. Om du fortfarande är osäker efter frågesporten kan du titta på videon igen så många gånger du vill. Det är inte möjligt att gå vidare till nästa del innan både videon och frågesporten är avslutad. Alla delar måste göras i rätt ordning.

När du är klar med hela kursen trycker du på"Markera denna del som slutförd". Då visas din bekräftelse på att du genomfört kursen och den måste du ta med dig när du kommer till praktiken. Du kan antingen skriva ut bekräftelsen eller visa den från din mobiltelefon.

Kursintyg

När du har slutfört teoridelen och övningen får du ditt personliga kursintyg. Detta är vanligtvis giltigt i 2 år, men vissa grupper och arbetsplatser kan ha andra krav på giltigheten.

Våra kurser

Våra kurser i första hjälpen riktar sig till lekmän, inte till yrkesverksamma. Därför försöker vi förenkla så mycket som möjligt. Det gör det lättare för dig att komma ihåg vad du ska göra. Dessutom rekommenderar vi att du regelbundet uppdaterar dina kunskaper. Minst vartannat år är vår rekommendation.

Börja kursen nu

På vår webbplats hittar du information om dessa övningsavsnitt. Tryck på knappen för att öppna kursöversikten på forstehjelperen.no

 

Våra praktiska kurser

Njut av kursen

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användningen av cookies. Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies. Läs mer om detta

Bläddra till toppen